>> Úvodní stránka - rozcestník lokalit <<

 Krušnohorské plató


Typická krušnohorská krajina (1)

Jedná se o rozsáhlé území rašelinných komplexů obklopených horskými smrkovými lesy a loukami leží mezi Božím Darem a Kraslicemi v Krušných horách. Lokalita pokrývá zachovalé náhorní plató pohoří a zahrnuje většinu nejcennějších rašelinišť. Ta jsou v území hojná zejména díky vlhkému a chladnému klimatu. Lokalita se skládá z východní a západní části, které jsou oddělené údolím Blatenského potoka. Jádrové území východní části tvoří národní přírodní rezervace Božídarská rašeliniště, v centru západní části leží připravovaná národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště.


Bříza zakrslá (2)

Na prameništích roste kropenáč vytrvalý (3)

Rašeliniště se zde vyskytují ve formě přechodových rašelinišť s koberci rašeliníků a suchopýrů, drobných květnatých slatin nebo rozsáhlých vrchovišť pokrytých porosty borovice bažinné. Největší vrchoviště většinou zahrnují i otevřenou centrální část s rašelinnými jezírky.
Jezírka mají "bezedný" charakter, plytké dno tvoří jen zčásti rozložené rašeliníky, a proto není radno je využívat ke koupeli. Nejkrásněji jsou rašeliniště zbarvena z podzimu, kdy postupně zrající vegetace hraje mnoha odstíny od zelené a žluté k oranžové až hnědé barvě. Mezi nejvýznamnější vrchoviště patří Mrtvý rybník a Pod Špičákem u Božího Daru, Spáleniště u Bludné, Malé Jeřábí jezero u Jelení, Velký močál, Velké Jeřábí jezero, Volárna, Brumiště a Chaloupecké rašeliniště u Přebuze, Haar u Šindelové. Na rašeliništích žije řada vzácných živočichů, jmenujme vzácné střevlíky (Carabus menetriesii, Carabus nitens) nebo tetřeva hlušce. Specifické rostlinstvo rašelinišť reprezentují hmyzožravé rosnatky, keříčky klikvy, kyhanky nebo šichy a koberce rašeliníků, suchopýrů a ostřic.
Obvod rašelinišť většinou pokrývají velmi hodnotné porosty podmáčených a rašelinných smrčin, jejichž reprezentativnost a plošné zastoupení jsou v rámci České republiky srovnatelné jen se Šumavou. Bohužel až do současnosti byly tyto porosty z hospodářských důvodů intenzivně odvodňovány.


Zdejší rašelinné smrčiny (4)

Vrchovištní jezírko (5)

Hojně zastoupená v rámci lokality jsou i louky, typy na úživnějších stanovištích jsou nazývány jako louky trojštětové, typy chudých a mělkých půd se podle dominantního druhu trávy jmenují louky smilkové. Květnaté a podmáčené louky hostí řadu vzácných rostlin včetně vstavačovitých, jmenujme kropenáč vytrvalý, vstavač (prstnatec) Fuchsův, běloprstku bělavou, prhu chlumní - arniku nebo vratičku měsíční.
Velmi specifickým stanovištěm, dosti unikátním z hlediska rostlin i živočichů jsou vřesoviště s převahou keříčků vřesu, šichy, vlochyně nebo břízy trpasličí. Ta vznikají jednak na kdysi odtěžených rašeliništích, jednak na odvalech a výsypkách starých důlních děl. Osídluje je s oblibou starobylá čeleď plavuní, kterých lze na některých lokalitách najít až 6 druhů v obrovském množství. Málokdo ví, že se v minulosti spóry plavuní využívaly jako pojivo do lékařských pilulek. Vřesoviště poskytují životní prostor žluťáskovi borůvkovému, tetřívkovi obecnému, kosovi horskému (též nazývaný kolohřivec) nebo zmiji obecné.
Pozůstatky hlubinného dobývání kovů, opuštěné štoly, jsou velmi významné jako zimoviště netopýrů.


Rašelinné prostředí dokáže zadržovat velké množství vody (6)

Orchidej běloprstka bělavá (7)

Ve vlhkých údolích roste pryskyřník platanolistý (8)

Typické horské vrchoviště (9)

V rašeliníku rostou i houby (10)

V lesích žije vzácný tetřívek (11)

Krajina kolem vrchu Špičák (12)
Rozloha: 11 779,60 ha
Nadmořská výška: cca 940-1115 m n.m.
Lokalizace: lokalita zaujímá náhorní planinu Krušných hor mezi Božím Darem a Přebuzí s přerušením v oblasti Horní Blatné
Nejbližší obce: Stříbrná, Přebuz, Nové Hamry, Horní Blatná, Pernink, Potůčky, Abertamy, Boží Dar, Jáchymov
Další informace: www.natura2000.cz

PDF verze (optimalizovaná pro tisk)
Stáhnout zde (4,2MB)
Projekt Navštivte evropsky významné lokality Natura 2000 v Karlovarském kraji:

Připravil KLUB ZA KRÁSNÉ KARLOVARSKO a grantově financoval KARLOVARSKÝ KRAJ
Text: Vladimír Melichar
Foto: Petr Krása (2,3,6,7,8,10,12)
Vladimír Melichar (1,4,5,9,11)

karlovarsko@seznam.cz
Design © Petr Beňadik, petr.benadik@volny.cz
Úvodní strana (rozcestník lokalit) | Kontakt | Optimalizace PageRank.cz
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco více o přírodních kvalitách Karlovarského kraje